RO_website_afbeedling1 RO_website_afbeedling2 RO_website_afbeedling3 RO_website_afbeedling4

ISO 9001: Meetbare kwaliteit is onze norm

Rodanco streeft in al haar activiteiten naar het leveren van kwaliteit. Kwaliteit in producten, dienstverlening en bedrijfsvoering. Het is precies deze kwaliteit die u bevestigd ziet in ons ISO-9001:2008-certificaat. Met deze certificering is bevestigd dat Rodanco's kwaliteitssysteem volledig voldoet aan de criteria vastgesteld in de norm ISO 9001:2008 en dat verder alle producten en diensten voortkomend uit dit kwaliteitssysteem volledig in overeenstemming zijn met de geldende internationale wet- en regelgeving. Het verzekert u ervan, dat alles op de juiste wijze wordt gedocumenteerd en opgeslagen. Maar ook, dat processen efficient ingericht zijn, procedures juist verlopen en zaken tijdig en grondig worden gecontroleerd en gecorrigeerd.